Teamet

Jan-Ole Skubberud

CEO | Inselo Gruppen
Tlf:
+47 90856009
LinkedIn:
lenke

Amund Nygaard

CTO | Inselo Gruppen
Tlf:
LinkedIn:
lenke

Finn Rønning

CCO | Inselo Gruppen
Tlf:
+47 90197202
LinkedIn:
lenke

Terje Stokke

CFO | Inselo Gruppen & BU Manager | Inselo Installasjon Norge
Tlf:
+47 94523841
LinkedIn:
lenke

Magnus Borg

BU Manager | Inselo Solutions & Head of Sales | Inselo Sverige
Tlf:
+46 (0)734488722
LinkedIn:
lenke

Terje Skagen

BU Manager | Leder av Inselo Logistikk
Tlf:
LinkedIn:
lenke

Joakim Grönquist

Local Manager | Inselo Installation Sverige
Tlf:
+46 (0)766452055
LinkedIn:
lenke

Eli Hessen

Head of Operations | Inselo Logistikk
Tlf:
LinkedIn:
lenke

Leif Selander

Local Manager | Inselo Installasjon Norge
Tlf:
+47 40400009
LinkedIn:
lenke

Björn Hällsten

Head of Operation | Inselo Installation Sverige
Tlf:
+46 (0)766452084
LinkedIn:
lenke

André Olafsen

Innovation Manager | Inselo Solutions
Tlf:
LinkedIn:
lenke

Stian Velund

Head of Operation | Inselo Installasjon Norge
Tlf:
+47 91898034
LinkedIn:
lenke

Axel Strømsvåg

Head of Sales | Inselo Installasjon Norge
Tlf:
+47 91898389
LinkedIn:
lenke

Andres Salazar

Business Developer | Inselo Installasjon Norge
Tlf:
+47 40088210
LinkedIn:
lenke