Bekymringsfri Installasjon

At du blir fornøyd er avgjørende for oss. Ved avsluttet besøk gjennomgår vi arbeidet og du må signere.

Din opplevelse og tilbakemelding er svært viktig for oss. Vi sender derfor alle kunder en sms med spørsmål om å gi en score til installasjonspartneren på en skala fra 0 til 10.

Vi ligger i dag på 9,2 av 10 stjerner.

Vår visjon er å bli enda bedre.

Profesjonelle Installasjonspartnere med toppkarakter

 • Alle partnere er forhåndsgodkjent av oss
 • Alle partnere har eget selskap og sertifisering for sitt tjenestespekter
 • Alle partnere vi samarbeider med scorer høyt på vår NPS score
 • Alle partnere må følge beste praksis gjennom våre tjenestebeskrivelser
 • Vi gjør stikkprøver og tiltak for forbedring
 • De som ikke følger våre strenge retningslinjer, vil ikke få fortsette som Inselo Partner

Vårt Inselo team

Martha er klar for å hjelpe deg
 • Et kundesenter som er der for deg
 • Sikrer kvalitet på installasjonen
 • Følger opp installasjonspartnerene på kundetilfredshet og kvalitet
 • Er et trygt mellomledd mellom installasjonspartneren og deg som sluttkunde
 • Jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestetilbudet
 • Sørger for at alle produkter er kvalitetssikret og testetav oss

Vårt system

 • All informasjon fins i vårt IT-system
 • Du må signere på utført oppdrag og kontrollere at alt stemmer
 • Tjenester kan legges til og trekkes fra av Inselo-teamet og av installasjonspartneren
 • All fakturering skjer gjennom vår profesjonelle partner

Forsikring - Om uhellet skulle skje!

 • Alle partnere er forsikret
 • Alle oppdrag er forsikret