Hvorfor bli en Oppdragsgiver?

For å innfri morgendagens krav og optimalisere kundereiser trenger du en tjeneste-integrator som kan revitalisere din virksomhet og designe morgendagens forretningsmodeller.

  • Vi jobber sammen i partnerskap for å skape en optimal kundereise.
  • Du får tilgang til en landsdekkende installasjonspartner å forholde deg til, slik at du slipper og koordinere alle dine underleverandører.  
  • Fast SLA og målinger av kundeopplevelsen.
  • Programmer for sertifisering og opplæring av installasjonspartnere  
  • Kontroll av hver ordre og oppfølging av alle installasjonspartnere på viktige KPIer
  • Kvalitet og kontroll med vår booking løsning
  • For effektiv og profesjonell leveranse av våre installasjonstjenester har vi utviklet et eget IT system  for elektronisk ordremottak, -styring og rapportering. Vi kobler oss opp mot dine systemer via API
  • Mulighet for fastpris- vi tar risikoen.
  • Kundeportal med transparent informasjon og dokumentasjon om alle utførte oppdrag.

Ta utfordringen og la oss sammen skape optimale kundereiser!

Kundecase RiksTV 

Janni (Installasjon og logistikk ansvarlig RiksTV) og Axel (salgsansvarlig Inselo Installasjon)
Vi er veldig fornøyd med å ha Inselo som vår installasjonspartner.

RiksTV er Norges eneste TV-distributør som tilbyr digital-TV via antenne, internett og fiber, og har 100% dekningsgaranti. I tillegg til tilgang via dekoderen, SMART-boks, er RiksTV tilgjengelig via app til mobil, nettbrett, Apple TV og via nett-TV. Ifølge Norsk Kundebarometer 2018 har RiksTV de mest fornøyde kundene i kategorien TV-distribusjon.

Inselo Installasjon tilbyr RiksTV en helhetsløsning for sluttkundens installasjonsopplevelse i hele Norge. Fra salget overtar Inselo og sørger for at kunden opplever en smidig og bekymringsfri kundeopplevelse, fra tidsbooking til kunden er i gang med sine tjenester. RiksTV og Inselo signerte avtalen i mars 2018.

- Vi er veldig fornøyde med Inselo som vår installasjonspartner, både når det gjelder kvalitet og kundeopplevelse. Vårt kundesenter har sett en markant nedgang i forespørsler etter at vi byttet partner. I RiksTV har vi organisert oss etter smidige prinsipper, som betyr at utviklingen av produkter og tjenester er kunde- og innsiktsdrevet. Vi har beveget oss bort fra tradisjonelle avdelinger, fossefallsprosjekter og mange overleveringer – til nå å jobbe i selvstyrte, tverrfaglige team med hyppige leveranser.

Denne arbeidsmetodikken påvirker også valg av partnere – som må passe inn i måten vi arbeider på. Inselo har et landsdekkende montørkorps med seg, som gjerne vil høre hva kundene mener om jobben som ble gjort. I tillegg har de et tydelig fokus på prosessforbedringer, som kommer både installasjonspartneren og sluttkunde til gode, forteller Janni Wisbech, Leder for Logistikk og Installasjon i RiksTV.

Janni Boel Wisbech, Logistikk og Installasjon i Riks TV.