Erfaring + teknologi + gjennomføring

Inselo Solutions syr sammen den beste løsningen for din bedrift

Ingen bedrifter er i dag tjent med å sitte på all kompetanse internt. Alle trenger partnere de kan ha tillit til.

Dagens teknologiske utviklingstempo snur opp ned på marked og forretningsmodeller. Bedrifter som i dag er bitre konkurrenter, kan i morgen være nære allierte.

Inselo Solutions kan hjelp din bedrift å tilpasse seg morgendagens krav og rammebetingelser. I stedet for å konkurrere om de siste kakesmulene i et marked som tørker ut, kan nye allianser åpne andre forretningsområder og gjøre kaken større.

Kundereise

Inselo tilbyr en effektiv metode for å få frem behov og muligheter som gir bedriften din økt konkurransekraft. En bedriftskultur som dyrker fram innovative ideer, både rundt ny teknologi og nye arbeidsmetoder, er gull verd.

Rådgivning

Vi er med hele veien, fra rådgivning til utvikling av komplette løsninger. Vi inspirerer deg til å tenke stort, og balanserer dine ønsker og faktiske behov med tekniske og økonomiske muligheter.

Digitalisering av prosesser

Vi bidrar til problemløsning, endringsprosesser, effektivisering og utvikling av nye digitale løsninger. Vi bruker avansert teknologi for å løse praktiske problemer. Målet er å redusere den tradisjonelle transaksjonskostnaden ved flytting av informasjon mellom systemer.

IT-utvikling

Vi leier det som fungerer og utvikler det som ikke finnes, slik at du får den beste løsningen til lavest mulig pris.

Integrasjoner og tilpasninger

Vi er integrert mot en rekke systemer, og jobber kontinuerlig med å skape nye valgmuligheter i en verden som er i endring.

Moderne og fleksible plattformer

Skyløsninger gjør det mulig å drifte systemer som enkelt og kostnadseffektivt kan oppskaleres . Med API kan man velge «beste verktøy» til jobben, enten det er PHP, node, NoSQL, PostgreSQL eller Python.

Arbeidsmetoder

Vi benytter smidige og kostnadseffektive arbeidsprosesser.

Smidige arbeidsprosesser

Solutions-teamet benytter i stor grad agile arbeidsmetoder. Agile er en smidig og effektiv måte å jobbe på, hvor veien blir til mens man går. Den passer særdeles godt der oppgaven ikke er spikret, og gir muligheter for å lære av erfaringer underveis i prosjektet.

Vi sørger for høy kvalitet, god risikokontroll og passer på at prosjektet blir fullført til avtalt tid.

Ingen metodikk passer til alle typer prosjekter. Graden av usikkerhet knyttet til prosjektet bør alltid styre valg av metode.

Lær raskt (og billig)

Vi anbefaler at nye produkter og tjenester testes på et tidlig stadium, før det er investert store summer i utvikling.

Du får hjelp til å identifisere de kritiske punktene som må avklares for å redusere risiko.  Vi tester løsningene på en rask og kostnadseffektiv måte.